Sammanfattning av IFK Göteborgs årsmöte 2020

Foto: Bildbyrån

Ekonomin, årets matchtröja och motioner mot VAR och polisens villkorsstrategier var några av sakerna som togs upp under kvällens årsmöte.
Nya Blåvitt har gjort en sammanfattning. 


Annons från Unibet:


Under måndagskvällen höll IFK Göteborg årsmöte – och mycket fokus hamnade som vanligt på ekonomin.
Till skillnad från de senaste åren var det desto positivare tongångar i dag.

Resultatet som klubben presenterade i 2019 års verksamhetsberättelse visade på ett positivt resultat om 11,7 miljoner kronor. ”Ekonomin mår bättre än på flera år”, konstaterade Kristofer Vogel när Nya Blåvitt tog hjälp för att göra en djupdykning i klubbens finanser.

Det uttalandet backades till vis del upp under dagens möte där ordförande Mats Engström berättade att man höjt klubbens målsättning kring eget kapital.
Sedan tidigare hade man som målsättning att ha 25 miljoner kronor i eget kapital år 2023 – men då man redan nu har över 22,6 miljoner kronor i eget kapital, har man höjt målet till 40 miljoner kronor år 2023.

Fortsatt gällande ekonomin berättade man att klubben de senaste 10 åren har sålt spelare för 20,5 miljoner kronor per år i snitt.

Driftunderskottet som man tidigare kämpat med lyckades man sänka från 2018 till 2019 med hela 27,8%.
Mats Engström berättar att klubben har som målsättning att fortsätta sänka driftunderskottet med 20-30% per år, tills klubben har nått en acceptabel nivå.

IFK Göteborg har sedan tidigare en fond, kallad ”IFK fonden”, där man årligen avsatt en summa pengar som en backup, den dagen klubben ligger riktigt illa till. Under 2019 avsatte klubben strax över 900 000 kr och har en total summa på strax över 4 miljoner kronor på kontot.

Max Markusson berättade även att klubben har en målsättning att årligen öka sina sponsorintäkter med 10% fram till och med 2023.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Blåvitt har hittills 2020 spelat med en så kallad försäsongströja. Men under kvällens årsmöte bekräftade Mats Engström att man på torsdag klockan 17.30 kommer att presentera årets riktiga matchtröja.

Inför säsongen bytte klubben som bekant färgtonen på IFK Göteborgs logotyp. Detta gäller även matchtröja, då klubben under flera år har skiftat vilken typ av blå färg.
Nu har en arbetsgrupp samlat in matchtröjor från alla möjliga tidsepoker och analyserat färgen på dessa och har därefter, via ett snitt, fastställ vilken blåa färg som är ”IFK-blå”. Denna färgen kommer nu genomsyra all kommunikation från klubben.

Vidare berättade man även att klubben i år kommer att byta biljett-, ekonomi- och kunddatasystem.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Mats Engström valdes om till ordförande och var till synes nöjd med kvällens årsmöte.
– Medlemmarna accepterar att vi bygger den här långsamt och i rätt takt. Det känns som att alla går härifrån med att känna ett stort stöd, men det är fortsatt hårt arbete som gäller.

Styrelsen i sin helhet ser ut såhär inför 2020:

Ordförande: Mats Engström
Vice ordförande: Cecilia Andersson
Sekreterare: Peter Brandt
Styrelseledamot: Richard Berkling
Styrelseledamot: Anna Axvi
Styrelseledamot: Anders Ovdahl
Styrelseledamot: Jonas Henriksson
Styrelseledamot: Marie Svensson (ny)
Styrelseledamot: Fredrik Karlsson (ny)

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Under årsmötet behandlade man även de två motioner som har kommit in.
Det handlade om…

  1. Diskutera med Polisen för att motverka deras villkorsstrategi
  2. Motverka införingen av VAR i Allsvenskan

Relativt enkelt, var det klubbat och klart att IFK Göteborg aktivt kommer att arbeta för att motverka Polisens villkorsstrategi.
Klubben arbetar redan i dag för ett avvecklande av Polisens villkorstrappa och styrelsen ställer sig bakom motionen som skickats in.

När det gäller att motverka införingen av VAR i Allsvenskan, rådde det lite delade meningar.
Styrelsen delade motionens åsikter om VAR i sin helhet, men menade på att en problematik fanns i att det redan har införts i stora delar av Europa – och att svensk fotboll inte har råd att halka efter.
Införandet av VAR i Allsvenskan är inte aktuellt förrän tidigast 2022, och motionen avslogs därför i mening om att ta upp den vid ett senare tillfälle.

Utan någon omröstning, kom man fram till att majoriteten av de närmande stod bakom styrelsens åsikt och även det klubbades igenom. Motionen avslogs och kommer att tas upp vid senare tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.