En sammanfattning av IFK Göteborgs årsmöte 2021

Under måndagkvällen höll IFK Göteborg årsmötet för 2021.
Ny ordförande, ekonomisk genomgång och nej tack till VAR var några av punkterna som avhandlades under mötet.
Nya Blåvitt har gjort en sammanfattning. 

Under kvällens årsmöte var det 544 röstberättigade medlemmar som var med och deltog.

Mats Engström inledde mötet med att redovisa hur IFK Göteborg har växt som klubb under det senaste året och hur följarantalet har utvecklats på sociala medier.

Under 2020 fördubblade man nästan antalet medlemmar i klubben från 4559 medlemmar till 8840 medlemmar.

På de sociala medierna är det Instagram där man ser tydligast skillnad.
71 300 följare har blivit 83 200 följare. Även på Twitter och Facebook ser man en tillväxt, men inte lika kraftig som på Instagram.

Innan Mats Engström tackade för sig och lämnade över ordet, riktade han ett stort tack till alla supportrar och medlemmar – och meddelade samtidigt att man ses på Kommandobryggan framöver.

I samband med att Mats Engström tackade supportrarna var han också inne och touchade litegrann på ekonomin.
De olika supporterinitiativen under 2020 samlade in totalt 10,5 miljoner kronor till klubben.

Samtidigt pratade han om den verksamhetsplan som klubben jobbar mot 2023, där den ekonomiska målsättningen ser ut enligt följande:

  • Likviditet 10% av omsättning – lägst 12 mkr
  • Ej negativt resultat
  • Eget kapital lägst 40 mkr

. . .

Ett kort inspel i kvällens möte var när Roland Nilsson intervjuades av vår speaker, Mikael Johansson.
Han berättade då att IFK Göteborg kommer att fortsätta med sin 3-5-2-uppställning, där man ser tydliga fördelar sett till hur truppen ser ut idag. Rolle berättade också att fokuset på träningar framöver kommer att vara hur man ska bli effektivare längre fram i plan.

. . .

IFK Göteborgs nya sportdirektör, Håkan Mild, fick ordet för att prata om säsongen 2021.

Mild presenterade Blåvitts värdegrund, som består av tre rubriker:
– Passion
– Professionalism
– Kamratskap

Vidare berättade Mild om målsättningen att 50% av A-truppen ska bestå av spelare från den egna akademin. Tittar man på truppen idag, så stämmer det överens med målsättningen, menar Mild.
Både i form av unga talanger och äldre spelare som har vänt hem med erfarenheter från Europa.

Håkan Mild pratade också om de utmaningar som Blåvitt har för att ta nästa steg sportsligt. Han nämner ekonomin som den främsta.

Att prestera ett topplag, som stämmer överens med de intäkter och kostnader som vi har … där har vi fortfarande ett mycket stort arbete att göra. Vilket vi såklart jobbar stenhårt med. 

. . .

Ekonomin

IFK Göteborgs ekonomichef, Marcus Hermansson, lade såklart allt sitt fokus på Blåvitts ekonomi med en tillbakablick på tidigare resultat.

Han sammanfattade ekonomin året 2020 på följande vis:

  • Stabil likviditet under hela året – trots pandemi
  • Sportslig utmaning
  • Stora besparingar
  • Sänkta externa kostnader med 12%
  • Sänkta personalkostnader med 4%

2020 var ett tufft år och man redovisade ett minusresultat på 0,6 miljoner, vilket var enligt prognos och något som klubben är tillfreds med, enligt Marcus Hermansson.

Det hade inte vart möjligt utan er supportrar.

Trots ett annars tufft ekonomiskt år gjorde Blåvittshopen för första gången på många år ett plusresultat på 120 tkr, ett förbättrat resultat på nästan 1 miljon kronor från 2019.

Transfernettot 2020 landade på 22,0 miljoner kronor, tillskillnad från 2019 där nettot landade på 39,8 miljoner kronor.

Driftunderskottet fortsätter att sjunka och låg 2020 på 15,8 miljoner kronor i jämförelse med 2019 där det låg på 24,2 miljoner.

Det är en siffra som skall tas med en nypa salt, menar Hermansson, med tanke på supportrarnas initiativ och det statliga stödet som har delats ut under pandemin.

2020 hade klubben en ingående balans på 22,6 miljoner kronor och den utgående balansen för 2020 landade på 22,5 miljoner kronor, vilket innebär att man tappat ungefär 100 000 kr.

Under året som gått har man fortsatt att avsätta pengar till ”IFK-Fonden” som finns där när klubbens existens är i fara.
Man avsätter 20 000 kr per hemmamatch, vilket innebar 300 000 kr extra till IFK-fonden under 2020.
Samtidigt har man haft en utveckling på placeringarna på cirka 200 000 kr.

IFK Göteborg har för närvarande 4 583 353 kr i IFK-Fonden.

De ekonomiska nyckeltalen för 2020 såg ut enligt följande:

Bild: Från IFK Göteborgs årsmöte

Rambudgeten för 2021 ser ut enligt följande:

Bild: Från IFK Göteborgs årsmöte

Klubben budgeterar alltså med ett minusresultat på omkring 3,8 miljoner kronor år 2021.

Marcus Hermansson om rambudgeten:

Dokumentet skall ses som en startpunkt på året. Vi kommer att arbeta väldigt aktivt med det. Det händer väldigt mycket varje månad och vi justerar och följer upp det intensivt för att hela tiden hänga med i svängningarna. Vi har redan gjort en inledande riskanalys för 2021.

. . .

Nya styrelsen

Något som stod klart sedan tidigare var att Mats Engström – som varit styrelseordförande sedan 2018 – inte skulle ställa upp för omval.
Den nya ordföranden som röstades fram under kvällen, blev istället Richard Berkling, som nominerades av valberedningen.

IFK Göteborgs nya styrelse ser – efter kvällens möte – ut enligt följande:

Ordförande: Richard Berkling
Ledamot: Cecilia Andersson
Ledamot: Anders Ovdahl (omval)
Ledamot: Peter Brandt
Ledamot: Anna Axvi (omval)
Ledamot: Jonas Henriksson (omval)
Ledamot: Marie Svensson
Ledamot: Fredrik Karlsson
Ledamot: Anders Almgren (nyval)

. . .

Nej tack till VAR

Under mötet kunde vi se Supporterklubben Änglarnas ordförande, John Pettersson, berätta i en inskickad motion hur man vill att klubben tar avstånd från införandet av VAR inom svensk fotboll.

Aktivt ta ställning mot införandet av VAR inom svensk fotboll genom att rösta mot alla eventuella sådana förslag i de beslutande organ som IFK Göteborg Fotboll deltar i.

IFK Göteborgs styrelse yrkade avslag på motionen och det blev därmed omröstning huruvida klubben ska ställa sig för eller emot införandet av VAR.

Medlemmarna ställde sig bakom motionärerna och röstade för att IFK Göteborg ska motarbeta införandet av VAR i svensk elitfotboll.

Ett lag för alla

Motion 1 under kvällens årsmöte var inskickat av Jakob de Tobon m.fl. och handlade om att häva beslutet att separera damlaget från föreningen.

Ska vi vara en förening för alla, eller bara för herrar? Vi hoppas innerligt på det förstnämnda.

IFK Göteborgs styrelse ansåg att IFK Göteborg som förening utvecklas bäst om en förening, för både damer och herrar. Styrelsen biföll därför motionen som skickades in. Medlemmarnas röster därefter var det ingen skillnad på, och föreningen kunde därmed klubba att IFK Göteborgs damer inte kommer att separeras från föreningen.

. . .

I samband med att mötet avslutades, fick klubbens nya ordförande, Richard Berkling ordet och tog vidare på det som Håkan Mild var inne på tidigare under kvällen.

– Vi behöver ta IFK Göteborg dit vi ska vara. Håkan pratade om prestationskultur – och som ordförande leder jag styrelsen som ska ge verksamheten rätt förutsättningar. Det vi ska göra nu är att stötta Håkan och teamet där uppe så att man kan lyfta dit man ska. Vi behöver också sätta ord på den här prestationskulturen. Jag kommer inte längre att tala om tålamod. Även om vi inte har den ekonomin vi vill ha idag för att kunna vara med och konkurrera ute i Europa, så kommer vi vilja prestera på vägen dit. Vi kommer vilja vinna fotbollsmatcher och vara den bästa versionen av IFK Göteborg som vi kan vara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.