Sammanfattning av medlemsmötet

FOTO: ifkgoteborg.se

Under tisdagskvällen höll IFK Göteborg medlemsmöte där man svarade på frågor från supportrarna, med stort fokus på de ekonomiska problemen i klubben.

Frågetecknen var många, och ikväll fick IFK Göteborg reda ut de flesta på sitt medlemsmöte. Främst av allt ville supportrarna ha svar på varför ekonomin har blivit så dålig.

Klubbdirektör Max Markusson redovisade klubbens ekonomi ur ett historiskt perspektiv under 2000-talet. Den största boven har enligt honom varit de fasta kostnaderna på klubbens faciliteter. De fasta kostnaderna på Kamratgården och Prioritet Serneke Arena är höga och har inte utnyttjats till fullo av klubben.

Men han påpekade även klubbens brist på spelarförsäljningar. IFK Göteborg har varit dåliga på att ta betalt, eller rent av att sälja spelare. Låga transferintäkter i kombination av höga agentarvoden har försatt klubben i en knivig situation.

Markusson förklarade också att man har haft dålig effektivitet på sponsoravtal vilket inte har varit gynnsamt. Angående huvudsponsor säger klubben att den nya huvudsponsorn kommer att presenteras i början av nästa år.

När det kommer till 2018 har man som känt sålt Pontus Dahlberg till Watford vilket har täckt upp en hel del svarta hål. Man har nu en förhoppning om ett svagt positivt resultat för 2018.

Max nämnde också att han har en förhoppning om att IFK Göteborg ska kunna äga sin arena. Till sist tog han också upp det som många supportrar har ropat på. Blåvitt ska vara en klubb med lokala spelare, fler talanger från Göteborg skall tas fram.

Sporten

Jonas Olsson hade även han en del att säga om framtidsplanerna med klubben. Han hade en del sliders som på ett tydligare sätt än ord förklarar klubbens framtidsplaner.

För att kort sammanfatta bilderna har klubben sedan tidigare en procentuell uppdelning av spelare i truppen. Man delar upp de i tre olika fack: Akademi, utveckling och spets. Säsongen 2019 ska uppdelningen se ut enligt följande:

50% akademi | 35% utveckling | 15% spets

Den procentuppdelningen vill man med åren förbättra åt spetshållet och har en målsättning om att den 2022 kommer se ut enligt följande:

55% akademi | 15% utveckling | 30% spets.

Utöver det pratade Jonas också om klubbens akademi där man har som målsättning att bli norra Europas bästa ungdomsakademi. För mer detaljer och noggrannare upplägg kan ni kolla igenom bilderna i den inbäddade tweeten ovan där i princip allt Jonas pratade om finns uppställt och förklarat.